สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวัน “วันสาธารณสุขแห่งชาติ”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวัน “วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ดูภาพเพิ่มเติม !!!