ติดต่อสำนักงาน

แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา

ถ.เกษตรขันต์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-376-296

อีเมลล์ : warroomthepha@gmail.com

เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น.

เว็บไซต์ : www.thephadho.com