Arrow
Arrow
Slider

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญ ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศ ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 1. บันทึกข้อความ ที่ผู ...
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ ไตรมาสที่ 2 1. บันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567      แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุ่น (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2567 รายการปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) โรงพ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อเรื่อง ประกาศอำเภอเทพา ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เอกสารแนบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ  รายละเอียดเอกสาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนเงินบำรุง รพ.สต.อำเภอเทพา ประจำปีงบประมาณ 2567  >>รายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
2566-07-05 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

           ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกร ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ...
อ่านเพิ่มเติม