ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา/วิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษา/วิชาการ

1.หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การจัดสัมนาวิชาการ(ออนไลน์)และอบรมในรูปแบบเผลิญหน้า ของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(สวค)

รายละเอียด

3.รับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

4.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

5.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบ 2567

6.เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

7.รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

รายละเอียด

8.โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง Expert Perspective your skill in crown tengthening

รายละเอียด

9.รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

10.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมาตรวิทยาทางการแพทย์

11.ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา(หลักสูตร 10 เดือน)

รายละเอียด