รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา โรคไข้ดินหรือโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)

รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา โรคไข้ดินหรือโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)

รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่อง “โรคไข้ดินหรือโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)” เป็นโรคที่มากับดิน และเป็นภัยร้ายแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกร หรือผู้ที่ต้องสัมผัสดินและน้ำ