ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ(ครั้งที่1)

สถานที่สอบ

ณ.อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านเทพา

แผนที่

 เส้นทาง