ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

           ประการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักโภชนาการ
  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
  7. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
  8. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัคร