ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ / ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อบต.ท่าม่วง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรศํกดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพาและทีมนิเทศเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเทพา ได้ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจ / ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อบต.ท่าม่วง ดูภาพเพิ่มเติม