นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา นำคณะบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ศึกษาดูงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอเทพา นำคณะบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ฐาปกรณ์จิตตนูนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน