สธ.เทพา ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเทพา ครั้งที่ 8/2564

(4 มิถุนายน 2564) นายบุญภพ  มะเดื่อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเทพา เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเทพา ครั้งที่ 8/2564   โดยมีการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการ ศปก.ตำบล  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา