เอกสารประชุมชี้แจงและถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด งบประมาณปี 2564

1-จุดเน้น64ปลอด-new-ไข้ข้เลือดออกนำเสนอ30พย63

2-จุดเน้น64ปลอด-new-Covid19-30.11.63

3-ประเด็นจุดเน้น-new-วัณโรค

4_New-newnormal

5_นำเสนอITSmart64

6_PA-64-ปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย

7_DMHTนำเสนอ-30-พย-63

8_PA64_กัญชาทางการแพทย์

9_PA-64_ลดแม่ตาย_301120_editted1

10_PA-64_ผู้สูงอายุ_301120

11_ความรอบรู้สุขภาพ64_30พย63รองณรงค์

12_กลไกการกับ-64-27_11_63 13.2-บรรยาย

13-แบบนำเสนอ-ระบบระบายอากาศ-new PDF-นพ.อุทิศศักดิ์_301163-final-2564-แก้ไข-resize